Asiakaslähtöisyys

VERTEK seuraa asiakkaiden tarpeita, niiden muuttumista ja kehittymistä sekä vastaa tarpeisiin palvelullaan ja tuotteillaan.

Yhteistyö

Toiminnan lähtökohtana on hyvä ydinosaaminen ja muiden yritysten kanssa muodostetut yhteistyöverkostot. Yhteistyö asiakkaiden kanssa kehittää meitä ja lujittaa asiakassuhteita.

Ympäristövastuu

Kunnioitamme ympäristöä teknisten järjestelmien rakentajana ja jokaisen työntekijän velvollisuus on omassa toiminnassaan ottaa huomioon ympäristösuojelun vaatimukset. Kehitämme toimintaamme yhä ympäristömyötäisemmäksi.

 

Vertek on osaava yhteistyökumppani

kun tarvitset korkealuokkaisia sähkö-, automaatio- tai tietoliikennealan palveluja.

Vertek Oy on Vakka-Suomen Voima Oy:n ja Rauman Energia Oy:n omistama yritys. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2015 n. 20 milj. euroa ja henkilöstön määrä n. 100. Vertek Oy:llä on liiketoimintaa Vakka-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Turun talousalueilla.

Vertek Oy tuottaa sähkö- ja tietoliikennealan monipuolisia palveluita ja ratkaisuja asiakkaan tarpeista lähtien. Menestyksemme perustuu osaavaan henkilökuntaan, kokonaisvaltaisesta toiminnan laadusta lähtevään hintakilpailukykyyn, palveluiden ja tuotteiden hyvään laatuun sekä pitäviin toimitusaikoihin.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8